Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew nr WI.271.9.2020

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Pleszewska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r." - ogłoszenie opublikowane dn. 21.09.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami nr 1-8 i 10 - format zip

Załącznik nr 9 do SIWZ - Klucz publiczny - plik ASC

UWAGA !  SIWZ została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Wyjaśnienie treści SIWZ - dokument zamieszczony dn. 2.10.2020 r. - format pdf

Informacje z otwarcia ofert - dokument zamieszczony dn. 22.10.2020 r. - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dokument zamieszczony dn. 18.11.2020 r. - format pdf