Obwieszczenie nr XXIV/1/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r

Obwieszczenie nr XXIV/1/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf