Uchwała nr XXIV/222/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.

Uchwała nr XXIV/222/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2035

Pobierz dokument - format pdf