Zarządzenie Nr 222/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 października 2020

Zarządzenie Nr 222/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 października 2020 w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf