Zarządzenie Nr 223/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 października 2020

Zarządzenie Nr 223/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 października 2020 w sprawie: podniesienia kapitału i wniesienia przez Miasto i Gminę Pleszew aportu rzeczowego do majątku Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Pobierz dokument - format pdf