Informacja o odstąpieniu od strategicznej oceny dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Informacja o odstąpieniu od strategicznej oceny dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu z dnia 30 września 2020 - format pdf

Opinia sanitarna WPWIS z dnia 29 września 2020 - format pdf