Wykaz z dnia 08.10.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać prawo użytkowania wieczystego działek gruntowych, niezabudowanych położonych w Pleszewie, stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy Pleszew (do 27.10.2099 r.), oznaczonych ewidencyjnie:

Pobierz dokument - format pdf