Zarządzenie Nr 230/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 października 2020

Zarządzenie Nr 230/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 października 2020 w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Pleszewie, będących własnością Skarbu Państwa, a w użytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf