Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew WI.271.10.2020

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Urządzenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Pleszew" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 16.10.2020 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami nr 1-7, 11 i 13 - format zip

Załączniki nr 8-10 do SIWZ - kosztorys, dokumentacja oraz STWiORB - format zip

Załącznik nr 12 do SIWZ - klucz publiczny - plik ASC

UWAGA !  Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - dokumenty zamieszczone dn. 29.10.2020 r. - format zip

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - dokument zamieszcony dn. 30.10.2020 r. - fromat pdf

Zamawiający informuje, że Wykonawcy nie są zobowiązani załączyć do oferty "Formularza cenowego wraz z kosztorysem ofertowym w formie uproszczonej".

Informacja z otwarcia ofert - format pdf

Informacja o wyniku postępowania (wybór ofert najkorzystniejszych, format pdf)