Wykaz z dnia 16.10.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres 3 lat  nieruchomość o pow. 0.6600 ha położoną w Dobrej Nadziei, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 6/11 ark. m.1, zapisana w KW nr KZ1P/00014773/3/1 o pow. 1.2500 ha.

Pobierz dokument - format pdf