Wykaz z dnia 16.10.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić  na okres 5 lat grunt położony w Brzeziu:Grunt o pow. 400 m2, zapisany w ewidencji gruntów jako część działki nr 71/3,    o pow. całkowitej 0,2026 ha,  KW KZ1P/00032281/9.

Pobierz dokument - format pdf