Opinia Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego DN-HK.9011.738.2020 z dnia 20.10.2020

Opinia Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego DN-HK.9011.738.2020 z dnia 20.10.2020 dot. zgromadzenia publicznego

Pobierz dokument - format pdf