Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew WI.271.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2020/2021" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 21.10.2020 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami - format zip

UWAGA !  Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Informacje z otwarcia ofert - dokument zamieszczony dn. 29.10.2020 r. - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert - dokument zamieszczony dn. 25.11.2020 r. - format pdf