Zarządzenie Nr 240/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 października 2020

Zarządzenie Nr 240/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 października 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Centrum Usług Wspólnych w Pleszewie na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf