Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego DR-1.7131.13.8.2020 z dnia 10.11.2020

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego DR-1.7131.13.8.2020 z dnia 10.11.2020 o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, zwanego dalej "Projektem" oraz o złożeniu Projektu do publicznego wglądu i umieszczeniu Projektu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Pobierz dokument - format pdf