Protokół nr XXIV/2020 z XXIV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24.09.2020 r.

Protokół nr XXIV/2020 z XXIV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24.09.2020 r.