Obwieszczenie GP.6733.36.2020 z dnia 16.11.2020

Obwieszczenie GP.6733.36.2020 z dnia 16.11.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ""Budowa sieci wodociągowej" na terenie działek o nr 45/3, 108, 107/3, 75, arkusz mapy 1, obręb Dobra Nadzieja, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf