Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew WI.271.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu: ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 17.11.2020 r. (format pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami - format zip

UWAGA !  Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Informacja o zmianie SIWZ: informacja z dnia 19.11.2020 r. (format pdf) wraz z załącznikami (format zip).

Informacja z art. 86 ust. 5: zestawnienie złożonych ofert (format pdf).

Informacja o wyniku postępowania: wybór ofert najkorzystniejszych (format pdf).