Zawiadomienie OS.6220.1.13.2020.AJ4 z dnia 23.11.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia że zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Wykonanie wiercenia o głębokości 180m w celu  zaopatrzenia w wodę oraz urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 23m3/h", na dz. nr 40 w miejscowości Pardelak, obręb Lenartowice 0017, gmina Pleszew, powiat Pleszewski, stosownie do wszczętego postępowania z wniosku P. Łukasza Baranowskiego, reprezentowanego przez Usługi Geodezyjne Maja Sroczyńska z siedz. ul. Michała Drzymały 12a/20, 60-613 Poznań

Pobierz dokument - format pdf