Obwieszczenie GP.6733.34.2020 z dnia 24.11.2020

Obwieszczenie GP.6733.34.2020 z dnia 24.11.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz 90 PE o długości do 340 mb, na terenie działki o nr ewid.: 34/2, (Kowalew, ul. Dworcowa) arkusz mapy 12, obręb Kowalew; gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf