Zarządzenie Nr 27/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2007r.

Zarządzenie Nr 27/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie:  przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku  publicznego na rok 2007.
Pobierz teskt zarządzenia - format pdf