Uchwała nr XXVI/246/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała nr XXVI/246/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032.

Pobierz dokument - format pdf