Wykaz z dnia 03.12.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 10 lat grunt o łącznej powierzchni 1,3717 ha położony w Grodziski gm. Pleszew stanowiący działki:

- nr 278 o pow. 1,0600 ha, KW KZ1P/00034507/4,

- nr 293/3 o pow. 0,1885 ha, KW KZ1P/00035823/2,

- nr 131/1 o pow. 0,1232 ha, KW KZ1P/00031644/5.

Pobierz dokument - format pdf