Obwieszczenie GP.6733.37.2020 z dnia 02.12.2020

Obwieszczenie GP.6733.37.2020 z dnia 02.12.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa kablowej sieci energetycznej SN-15kV" w miejscowości Chorzew, na terenie działek o nr geodezyjnym 108, 26, 91, 25, 23/6, 66/3, arkusz mapy 1, obręb Chorzew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf