Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.12.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Zielonej Łące, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00000462/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 245/3 o pow. 3000 m?.

Pobierz dokument - format pdf