Analizy stanu gospodarki odpadów

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2023- format pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2022- format pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2021 - format pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2020 - format pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2019 - format pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2018 - format pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2017- format pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2016 - format pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2015- format pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2014- format pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2013 - format pdf