Obwieszczenie OS.6220.1.15.2020.AJ1 z dnia 10.12.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia o wszczęciu postępowania oraz o wyłożeniu do publicznej wiadomości RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia pn. "Zbieranie i przetwarzanie odpadów" na działkach o nr ewid. 2242/6 i 3698, obręb Miasto Pleszew, Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf