Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew WI.271.15.2020

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Bieżące utrzymanie czystości i porządku na ulicach, przystankach komunikacyjnych i terenach Miasta i Gminy Pleszew" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 14.12.2020 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami - format zip

UWAGA !  SIWZ została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Informacje z otwarcia ofert - dokument zamieszczony dn. 22.12.2020 r. - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dokument zamieszczony dn. 29.12.2020 r. - format pdf