Zawiadomienie OS.6220.1.13.2020.AJ7 z dnia 14.12.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 14.12.2020 r. została wydana decyzja Znak OS 6220.1.13.2020.AJ6 w sprawie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Wykonanie wiercenia o głębokości 180m w celu zaopatrzenia w wodę oraz urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 23m? na dz. nr 40 w miejscowości Pardelak, obręb Pacanowice, gmina Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf