Zawiadomienie OS.6220.1.17.2020.AJ1 z dnia 23.12.2020

Zawiadomienie OS.6220.1.17.2020.AJ1 z dnia 23.12.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 1/6 i 1/5 obręb Suchorzew, gmina Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf