Ogłoszenie z dnia 01.12.2020

Ogłoszeni z dnia 01.12.2020 o zamiarzez przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu  zbiorowego.

Pobierz dokument - format pdf