Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew WI.271.17.2020

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Remont budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 30.12.2020 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami nr 1-7 i 11 - format zip

Załączniki nr 8-10 do SIWZ - kosztorysy, dokumentacja projektowa, STWiORB - format zip

UWAGA !  Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Informacje z otwarcia ofert - dokument zamieszczony dn. 26.01.2021 r. - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dokument zamieszczony dn. 11.02.2021 r. - format pdf