Uchwała nr XXVII/254/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r.

Uchwała nr XXVII/254/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021

Pobierz dokument - format pdf