Uchwała nr XXVII/256/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r.

Uchwała nr XXVII/256/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

Pobierz dokument - format pdf