Uchwała nr XXVII/261/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r.

Uchwała nr XXVII/261/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032

Pobierz dokument - format pdf