Uchwała nr XXVII/264/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r.

Uchwała nr XXVII/264/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Pobierz dokument - format pdf