Zarządzenie Nr 2/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 2/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf