Zarządzenie Nr 11/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 11/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf