Plan postępowań Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Wersja nr 1 z dn. 14.01.2021 r. - format pdf

Wersja nr 2 z dn. 10.02.2021 r. - format pdf

Wersja nr 3 z dn. 20.04.2021 r. - format pdf