Zarządzenie Nr 15/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 15/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2021 r.  w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Pobierz dokument - format pdf