Zarządzenie Nr 28/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 28/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2021 r.  w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf