Zarządzenie Nr 31/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 31/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności, na które dofinansownie jest przyznawane w 2021 r.

Pobierz dokument - format pdf