Zarządzenie Nr 26/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 26/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie pełnienia całodobowych dyżurów telefonicznych, w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego

Pobierz dokument - format pdf