Uchwała nr XXVIII/266/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lutego 2021 r.

Uchwała nr XXVIII/266/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.

Pobierz dokument - format pdf