Uchwała nr XXVIII/267/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lutego 2021 r.

Uchwała nr XXVIII/267/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032.

Pobierz dokument - format pdf