Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za IV kwartał 2020

RB27 S - format pdf 
RB28 S- format pdf 
RB - NDS - format pdf 
RB - N - format pdf 
RB Z - format pdf
RB28S korekta - format pdf

RB - N korekta - format pdf