Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Szkoły Podstawowej

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego : Szkóła Podstawowa w Lenartowicach