Zarządzenie Nr 42/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 42/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2021 r.

Pobierz dokument - format pdf