Uchwała nr XXIX/276/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r.

Uchwała nr XXIX/276/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/227/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie i w obrębie wsi Kowalew, Nowa Wieś, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf