Uchwała nr XXIX/277/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r.

Uchwała nr XXIX/277/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Dobra Nadzieja i Ludwina, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf